CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn đã ghé thăm trang web ilgiornaledipachino.com của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của ilgiornaledipachino. Qua chính sách này, chúng tôi muốn giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này.

chinh-sach-bao-mat
Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua trang web này. 

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và áp dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối trước mọi truy cập trái phép. 

Trong trường hợp xảy ra truy cập trái phép ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với khiếu nại về lượt truy cập trái phép đó.

2. Chúng tôi có thể ghi nhận thông tin về bạn và máy tính của bạn

  • Bao gồm địa chỉ IP, thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi qua trang web, và thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua email mà bạn trả lời. 
  • Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm sử dụng trang web của chúng tôi hiệu quả nhất và nhận được thông tin liên quan, hỗ trợ dịch vụ khi cần thiết, và thông báo về các thay đổi về dịch vụ của chúng tôi. 
  • Chúng tôi không thu thập thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện.

3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba liên quan 

Trong quá trình nâng cấp, cải tiến, mở rộng chức năng của trang web, nhằm đảm bảo bạn có trải nghiệm sử dụng trang web và tương tác với chúng tôi tốt nhất. 

  • Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba nhận được thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và tuân thủ chính sách bảo mật này. 
  • Ngoài ra, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu hoặc theo luật pháp về an ninh và mục đích khác.

4. Chúng tôi sử dụng cookies

Nhằm cung cấp trải nghiệm sử dụng trang web dễ dàng hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái của bạn cho lần truy cập sau, giúp bạn tiếp tục trạng thái trước đó khi sử dụng trang web. 

Tuy nhiên, bạn có thể tắt cookies hoặc cấu hình trình duyệt để nhận cảnh báo trước khi cookies được cài đặt.

5. Chúng tôi cung cấp tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. 

Nếu bạn chia sẻ thông tin này, các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba có thể sử dụng thông tin bạn tiết lộ. Vui lòng đọc chính sách riêng tư của họ để biết thêm chi tiết.

6. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web liên kết từ trang web này. 

Để biết thông tin về cách xử lý thông tin cá nhân trên các trang web liên kết, vui lòng tham khảo chính sách riêng tư của trang web đó.

7. Chúng tôi không muốn gửi email không mong muốn cho bạn

Vì vậy bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào bạn nhận từ chúng tôi.

8. Chúng tôi có quyền thay đổi và bổ sung chính sách bảo mật này khi cần thiết.

Chính sách bảo mật mới nhất sẽ được công bố trên trang web và được đánh dấu ngày để bạn có thể nhận ra phiên bản mới nhất của nó.

FAQ: Những câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật của trang ilgiornaledipachino.com

1. Chính sách bảo mật đảm bảo thông tin cá nhân của tôi không bị lộ ra bên ngoài, phải không?

Đúng vậy, chính sách bảo mật của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trước.

2. Trang web có thu thập thông tin cá nhân của tôi không?

Đúng, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như địa chỉ IP, thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp hoặc gửi cho chúng tôi qua trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tăng cường trải nghiệm của bạn trên trang web và cung cấp thông tin liên quan khi cần thiết.

3. Chính sách bảo mật có áp dụng cho việc sử dụng cookie không?

Đúng vậy, chính sách bảo mật của chúng tôi cũng áp dụng cho việc sử dụng cookie. Cookie là công cụ lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn để cung cấp trải nghiệm sử dụng trang web dễ dàng hơn. Bạn có thể tắt cookie hoặc cấu hình trình duyệt để nhận cảnh báo trước khi cookie được cài đặt.

Tóm lại, chính sách bảo mật là một phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web ilgiornaledipachino. Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo mật thông tin của bạn và sẽ sử dụng nó chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ và tăng cường trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.